برای رزرو و خرید اینترنتی بلیط به چه چیزهایی احتیاج دارم؟

اینترنت –ترجیحاً پرسرعت-، تکمیل مراحل خرید بلیط در سایت علی‌بابا و داشتن کارت یکی از بانک‌های عضو شبکه‌ی شتاب